Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 – Εφαρμογή

1.1 Εκτός από τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ('Προωθητικοί Όροι και Προϋποθέσεις' και 'Όροι και Προϋποθέσεις Χρηστών'), ισχύουν και οι παρακάτω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και αποτελούν τμήμα όλων των προσφορών για τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται δικτυακά από την Cell Candy μέσω των χειριστών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας ('Ο Χειριστής'), με την οποία ο τελικός χρήστης έχει συνδρομή ('Συνδρομή Κινητής Τηλεφωνίας') (ακόμη κι αν οι υπηρεσίες δεν περιγράφονται, ή δεν περιγράφονται με περαιτέρω λεπτομέρειες, σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις). Οι ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται δικτυακά από την Cell Candy συμπεριλαμβάνουν παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, αρχεία ήχου και/ή εικόνας και/ή παρόμοιες υπηρεσίες ('οι Υπηρεσίες Περιεχομένου') που παραδίδονται μέσω του δικτύου του Χειριστή, μεταξύ άλλων μέσω Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (‘SMS’), Υπηρεσιών Γενικών Ασύρματων Πακέτων (‘GPRS’) και/ή Υπηρεσιών Τρίτης Γενιάς (‘3G’).

1.2 Δεν ισχύει καμία εξαίρεση σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, εκτός εάν υπάρχει προγενέστερη γραπτή ρητή συναίνεση της Cell Candy αναφορικά με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 2 - Παράδοση Υπηρεσίας Περιεχομένου

2.1 Ο τελικός χρήστης ζητά τις υπηρεσίες περιεχομένου από την Mobile Minded. Η Υπηρεσία Περιεχομένου παρέχεται στον τελικό χρήστη μέσω της ΑΜΑΖΕ Α.Ε. ως παρόχου του δικτύου.

2.2 . Η Cell Candy, διατηρεί το καταχωρημένο γραφείο της στην Utrecht και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο υπό τον αριθμό 64448010, VAT no. NL855670095B01. Αλληλογραφία που αφορά τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις πρέπει να αποστέλλεται στην διεύθυνση DIMOCO Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn/Gebirge, www.dimoco.eu, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: gr@pornitube.mobi. Ο αριθμός τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού είναι: 8017007675.

Άρθρο 3 – Κόστος

3.1 Η Pornitube δεν σχετίζεται, δεν συνδέεται, δεν διαχειρίζεται ούτε υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται ούτε και από καμία εμπορική εταιρία. Τα σήματα κατατεθέν, τα σημεία σέρβις, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένου, άνευ περιορισμού, των εμπορικών σημάτων των προϊόντων και των εμπορικών εταιριών) ανήκουν αποκλειστικά στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

3.2 Οι Χρεώσεις ("Χρεώσεις") αναφέρονται στην ιστοσελίδα, βάσει του αν αφορούν (i) υπηρεσίες συνδρομητικού περιεχομένου, (ii) πόντους για λήψη ("Pornitube Club") και (iii) ανεξάρτητες παραγγελίες. Στην περίπτωση τακτικής συνδρομής, οι χρεώσεις τιμολογούνται στον λογαριασμό του παρόχου κινητής τηλεφωνίας του συνδρομητή, ενώ στην περίπτωση προπληρωμένων συνδρομών οι χρεώσεις αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού Χρήστη. Ο Τελικός Χρήστης δίνει ρητά την άδεια για την χρέωση και δεσμεύεται στην πλήρη αποπληρωμή του χρέους του.

Άρθρο 4 - Τροποποίηση Τιμών

4.1. Η Cell Candy διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων τιμών αφού αναρτήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Οι υπάρχοντες τελικοί χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση μέσω SMS μία εβδομάδα πριν γίνει η τροποποίηση της τιμής. Εάν ο τελικός χρήστης συνεχίσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Cell Candy ή εγγραφτεί μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η τροποποίηση της τιμής, θα θεωρηθεί ότι οι τροποποιήσεις έχουν γίνει αποδεκτές.

Άρθρο 5 - Τερματισμός και Ακύρωση

5.1 Ο τερματισμός της Υπηρεσίας Περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

5.2 Εάν (α) ο Τελικός Χρήστης δεν πληρώσει τις Χρεώσεις εντός της προκαθορισμένης περιόδου της συνδρομής της κινητής του τηλεφωνίας ή (β) η Cell Candy (i) έχει λόγο να πιστεύει ότι ο Τελικός Χρήστης πράττει ή έχει πράξει παραβιάζοντας τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις ή τους Όρους & Προϋποθέσεις Περιεχομένου ή (ii) ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει συγκεκριμένα επίσης ζητήσει να γίνει το ίδιο, τότε η Cell Candy μπορεί να ακυρώσει άμεσα όλες τις Υπηρεσίες Περιεχομένου προς τον τελικό χρήστη.

5.3 Η Cell Candy δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Τελικό Χρήστη και/ή τρίτους σχετικά με τον τερματισμό των Υπηρεσιών Περιεχομένου για τους άνω αναφερόμενους λόγους.

5.4 Σε περίπτωση τερματισμού των Υπηρεσιών Περιεχομένου προς τον τελικό χρήστη, ο τελικός χρήστης δεν θα έχει το δικαίωμα χρήσης εναπομεινάντων Υπηρεσιών Περιεχομένου ή πόντων λήψης βάσει συνδρομής.

Άρθρο 6 - Πνευματική ιδιοκτησία

6.1 Εκτός εάν αναφερθεί άλλως σε αυτούς τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, η πατέντα, το εμπορικό σήμα, ο σχεδιασμός, το μοντέλο και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες περιεχομένου και/ή η Ιστοσελίδα ανήκουν στην Cell Candy , τους προμηθευτές ή άλλους δικαιούχους τρίτους.

6.2 Η Cell Candy δίνει στον τελικό χρήστη περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μετακλητό δικαίωμα χρήσης να κάνει λήψη, να λαμβάνει και/ή να προβάλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου. 6.2 Η Cell Candy δίνει στον τελικό χρήστη περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μετακλητό δικαίωμα χρήσης να κάνει λήψη, να λαμβάνει και/ή να προβάλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου.

6.3 Εκτός εάν αναφερθεί άλλως από την Mobile Minded, δεν επιτρέπεται από τον χρήστη η αναπαραγωγή, τροποποίηση, εκτέλεση, μεταφορά, διανομή, πώληση, χρήση για παράγωγα προϊόντα, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των ληφθέντων ή παραληφθέντων προϊόντων περιεχομένου, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Cell Candy γι’ αυτό το σκοπό.

6.4 Ο Τελικός Χρήστης θα αποζημιώσει την Cell Candy και αποδέχεται την ευθύνη προς την Cell Candy για τις συνέπειες παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας της Cell Candy ή τρίτων, η οποία είναι απόρροια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών περιεχομένου.

Άρθρο 7 – Ευθύνη

7.1. Ο τελικός χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου και της Ιστοσελίδας της Cell Candy με δικό του ρίσκο. Η Cell Candy επιδιώκει την αδιατάρακτη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου. Η Cell Candy δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες περιεχομένου θα πληρούν τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη ή ότι η λήψη, παραλαβή και/ή προβολή/εμφάνιση των υπηρεσιών περιεχομένου θα παραμείνει αδιατάρακτη ή άνευ σφαλμάτων.

7.2 Ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου, απαιτούν ενεργή σύνδεση και ότι η ποιότητα της σύνδεσης δεν είναι ίδια ή επαρκής σε κάθε χρόνο και τόπο και ότι οι Υπηρεσίες Περιεχομένου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες λόγω παρεμβολών που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες (σήραγγες, βουνά, κτίρια, κλπ), τροποποιήσεις ή συντήρηση του δικτύου του Χειριστή.

7.3 Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο τελικός χρήστης δεν δύναται να απολαύσει αδιατάρακτη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις υπηρεσίες περιεχομένου ούτε και επιστροφή χρημάτων τα οποία έχει ήδη καταβάλει.

7.4 Σε καμία περίπτωση, η Mobile Minded, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιά, όπως, αλλά όχι μόνο, μόλυνση ή φθορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και/ή του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης ως αποτέλεσμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή την χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου, συμπεριλαμβάνοντας τις ληφθείσες υπηρεσίες περιεχομένου και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτήθηκε για την σύνδεση. Η λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πιθανής ζημιάς τέτοιας φύσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελική χρήστη.

7.5 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η Cell Candy θεωρηθεί υπεύθυνη να αποζημιώσει τον τελικό χρήστη, αυτή η αποζημίωση δεν θα ξεπερνάει ποτέ το τιμολογημένο ποσό που καταβλήθηκε για τις υπηρεσίες περιεχομένου που προξένησαν την ζημιά.

7.6 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συντάχθηκε με ύψιστη επιμέλεια. Όμως, η Cell Candy δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη φύση, ακρίβεια ή το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η Cell Candy δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παρερμηνεύσεις, καθυστερήσεις ή μη ξεκάθαρες μεταδόσεις παραγγελιών και δηλώσεων εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτύου, ή για τον αντίκτυπο του συγκεκριμένου σημείου πληροφοριών.

7.7 Ο τελικός χρήστης φέρει ευθύνη για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων στην Cell Candy και θα αποζημιώσει την εταιρία για οποιαδήποτε άμεση ή κατά συνέπεια απώλεια η οποία πηγάζει από την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Άρθρο 8 - Επεξεργασία Δεδομένων

8.1 Για να μπορεί να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον τελικό χρήστη, η Cell Candy συλλέγει και κατέχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες κίνησης στο διαδίκτυο του τελικού χρήστη, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει, η ίδια ή οι συνεργάτες της, για εμπορικούς σκοπούς.

8.2 Η Cell Candy θα έχει στην κατοχή της τα δεδομένα του τελικού χρήστη σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της, τους οποίους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα. Η Cell Candy μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επεξεργαστεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την άνω αναφερόμενη επεξεργασία.

Άρθρο 9 - Επιλογή Νόμου

9.1 Οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να υπάρξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10 - Τελική Πρόβλεψη

10.1 Η Cell Candy διατηρεί, μονομερώς και ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων. Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της Mobile Minded. Αυτές οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ολοκληρωτικά αποδεκτές εάν οι συνδρομητές συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ή να κάνουν λήψη των υπηρεσιών Pornitube μετά από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσουν οι τροποποιήσεις.

10.2 Σε περίπτωση σύγχυσης ερμήνευσης παρόμοιων όρων θα εφαρμόζεται το μεταγενέστερο.

10.3. Η Mobile Minded, διατηρεί το καταχωρημένο γραφείο της στην Arnhem και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο υπό τον αριθμό 64448010, VAT no. NL855670095B01. Αλληλογραφία που αφορά τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις πρέπει να αποστέλλεται στην διεύθυνση DIMOCO Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn/Gebirge, www.dimoco.eu, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: gr@pornitube.mobi

Ο αριθμός τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού είναι: 8017007675.

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία με εβδομαδιαία χρέωση €2,07 ανά λαμβανόμενο SMS, 3 SMS ανά εβδομάδα, συνολικής χρέωσης: €6,21/εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρήση αυτών των Υπηρεσιών είναι επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο από χρήστες ηλικίας άνω των 18 ετών. Με την συμμετοχή σας στην συνδρομητική υπηρεσία δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες και η Cell Candy δηλώνει ρητά ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από άτομα που δηλώνουν ηλικία μικρότερη των 18 ετών, ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα που τυχόν καταχωρούν.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόμενο όλων των υπηρεσιών είναι ψυχαγωγικής φύσεως και, ως εκ τούτου, καμία συμπεριφορά δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται.

Η DIMOCO Europe GmbH δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιες πληροφορίες που παρέχονται αποδειχθούν ανακριβείς.

12. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την στην διεύθυνση: DIMOCO Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn/Gebirge, www.dimoco.eu., ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info-gr@mobile-inf o.ccή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 8017007675 και μέσω της ιστοσελίδας: www.Momoxxio.com.

Επιπλέον, ο συμμετέχων δίνει την συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρίες που προσφέρουν τα βραβεία, για λογικούς και νόμιμους σκοπούς, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, την οποία προαιρετικά παρείχε. Επιπλέον, ο συμμετέχων δίνει την συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρίες που προσφέρουν τα βραβεία, για λογικούς και νόμιμους σκοπούς, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, την οποία προαιρετικά παρείχε.